Välkommen till Luna Chemicals! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

Nukleosid

1
2
1
Serienummer. Produktnamn CAS -nr Klassificering
1 N1-metylpseudouridin 13860-38-3 Nukleosid
2 Pseudouridin 1445-07-4 Nukleosid
3 3'-O-metylguanosin 10300-27-3 Nukleosid
4 2'-Deoxyadenosine 958-09-8 Nukleosid
5 2'-Deoxycytidine 951-77-9 Nukleosid
6 2'-Deoxyuridine 951-78-0 Nukleosid
7 2'-Deoxyguanosine 961-07-9 Nukleosid
8 2,2'-O-cyklouridin 3736-77-4 Nukleosid
9 2'-O-metyluridin 2140-76-3 Nukleosid
10 2'-Deoxythymidine- 5'- monofosfat dinatriumsalt 33430-62-5 Nukleosid
11 2'-Deoxyuridine -5'-monofosfatiserat natriumsalt 42155-08-8 Nukleosid
12 2'-Deoxyguanosine- 5'-monofosfat dinatriumsalt 33430-61-4 Nukleosid
13 2'-Deoxyadenosine -5'-monofosfat Natriumsalt 2922-74-9 Nukleosid
14 2'-Deoxyadenosine -5'-monofosfatfri syra 653-63-4 Nukleosid
15 2'-Deoxycytidine-5'-monofosfatfri syra 1032-65-1 Nukleosid
2
Serienummer. Produktnamn CAS -nr Klassificering
16 5'-guanylsyra, 7-metyl-, monoanhydrid med 1H-imidazol-1-ylfosfonsyra, dinatriumsalt 852155-68-1 Nukleosid
17 N7-metyl-guanosin-5'-trifosfat-5'-guanosin 62828-64-2 Nukleosid
18 Guanosin-5'-trifosfat-5'-guanosin 6674-45-9 Nukleosid
19 N7-metyl-guanosin-5'-trifosfat-5'-adenosin 62828-63-1 Nukleosid
20 Guanosin-5'-trifosfat-5'-adenosin 10527-47-6 Nukleosid